Propagácia projektu

02.01.2021

O tom ako a prečo projekt vznikol. Predstavenie moderátorky a tvorcov.