Z našej tvorby

Predstavujeme Vám  našu autorskú a objednávkovú audiovizuálnu tvorbu, ktorou otvárame v spoločnosti kultúrne, etické, hodnotové a ľudskoprávne témy. 


DOKUMENTÁRNE FILMY

Mrenica ( 2019 )

životopisný dokumentárny film Mrenica komplexne zmapuje život, dielo a odkaz rómskeho virtulóza, skladateľa, koncertného majstra SĽUK-u a zakladateľa Diabolských huslí očami tých, ktorí mali tú česť žiť po jeho boku: rodiny, priateľov, kolegov, susedov, novinárov a životopisca. V spolupráci s Fluidum Film s.r.o. Viac tu: https://www.fluidumfilm.sk/vyvoj2/primasov-sen/


SPOTY

Kvalita života mladých ľudí na Slovensku

V spolupráci s Od emócií k poznaniu - EDUMA n.o. sme pripravili tieto spoty zo stretnutí mladých, ktorí hľadali odpovede nato, aká je kvalita života mladých ľudí postihnutých generačnou chudobou, mladých ľudí žijúcich mimo biologickej rodiny, mladých ľudí s etnickou prekážkou alebo zdravotným znevýhodnením. Vybraní mladí ľudia odprezentujú výstupy zo stretnutí a sociologického štatistického dotazníkového zisťovania pri okrúhlych stoloch politikom a štátnym inštitúciam pripravujúcim politiky práce a starostlivosti o mládež. 


KAMPANE

TAKE A DIGITAL BREAK

V spolupráci s GLAFKA s.r.o. sme pripravili videokampaň k projektu "Take a digital break", ktorý sa zameriava na problémy nadmerného využívania internetu. Projekt sa zameriava na mladých ľudí od 17 do 25 rokov, ktorí často bojujú so závislosťou na mobilných zariadeniach s priamym pripojením do virtuálneho sveta. Cieľom je propagácia metód vedúcich k vytvoreniu vyváženého života mladých pre pracovníkov s mládežou, aby im boli poskutnuté nástroje, ktoré umožňujú zapojenie mladých do rôznych aktivít bez využívania virtuálneho priestoru. 


          VIDEOKLIPY

Šukar čhaja Roštáratar 

S folklórnym súborom Šukar čhaja Roštáratar - Pekné dievčatá z Roštára, ktorý pracuje v malebnej obci Roštár, okr. Rožňava pod vedením Jozefa Červeňáka sme pripravili tanečný videoklip.