Byť zmenou

02.01.2021

Film vysielaný na TV ROMANA.

Pre EDUMA, n.o. sme pripravili časozberný dokumentárny film o hľadaní kvality života mladých na Slovensku. Film bol ralizovaný od mája 2019 do augusta 2020 a zobrazuje príbeh mladých ľudí zo zraniteľných skupín, ktorí chcú, aby sa v našej spoločnosti niečo zásadné zmenilo.

Od mája 2019 v Edume diskutujú s mladými ľuďmi o tom, čo ich trápi. Chcú im dať hlas v spoločnosti, aby mali vplyv na tvorbu politík a zastavili prehlbovanie sociálnych rozdielov. Spolupracú pritom s odborníkmi a výskumníkmi zo SAV, ktorí im pomáhajú pri tvorbe a vyhodnocovaní dotazníkov, aby zistili, čo trápi mladých ľudí ohrozených vylúčením aj zo štatistického a sociologického hľadiska. Za každým číslom zo štatistík je ukrytý problém, za ktorým stojí silný ľudský príbeh mládežníka. Príbeh ten problém, na rozdiel od čísel, poľudšťuje a tým nám ho viac približuje aj po emocionálnej stránke.

V takejto vedecko-mládežníckej zostave Edumáci v lete 2020 predstavili pri okrúhlych stoloch politikom, štátnym orgánom a organizáciam pracujúcim s mládežou súčasnú kvalitu života mládeže na Slovensku a apelovali na bezodkladné riešenie týchto problémov. Chcú byť totiž aktívnou zmenou... a to nie je koniec. Vo svojich aktivitách hodlajú pokračovať tak, aby hlasy mladých bolo konečne počuť a boli akceptované.

Časozberný dokumentárny film zachytáva proces realizácie tohto inšpiratívneho a zmysluplného projektu, ktorý jedinečným spôsobom dáva možnosť mladým prezentovať svoje právo na kvalitný a plnohodnotný život.