DOKUMENTÁRNE FILMY

Pre RTVS sme pripravili dokumentárny film o Rómoch a Rómkach v novembri 1989 a tesne po ňom, ktorý výrazne pracuje s prvkami oral history.

Byť zmenou

02.01.2021

Pre EDUMA, n.o. sme pripravili časozberný dokumentárny film o hľadaní kvality života mladých na Slovensku. Film bol ralizovaný od mája 2019 do augusta 2020 a zobrazuje príbeh mladých ľudí zo zraniteľných skupín, ktorí chcú, aby sa v našej spoločnosti niečo zásadné zmenilo.