SOLIDFEST

Realizované 

pre IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

v spolupráci 

so Zdieľanie o.z, Fluidum Film, nezávislý producent a BAMBA SPHERE s.r.o.

Pre IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže sme v závere roku 2020 v rámci projektu Solidfest, ktorý vďaka korona kríze musel ísť do online prostredia,  pripravili desať 20-30-minútových rozhovorov  zameraných na podporu dobrovoľníctva a dve propagačné videa tohto projektu. 

Rozhovory a propagačné videá sa dotýkajú aktivít realizovaných v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity. V rámci rozhovorov sme predstavili činnosť organizácií a iniciatív mladých ľudí zo Slovenska podporených v rámci grantovej schémy Európsky zbor solidarity. 

Moderátorom rozhovorov bol Ondrej Gallo ( Nadácia pre deti Slovenska ).  Zhovárali sa s ním hostia: Ondrej Mäsiar - Mladiinfo Slovensko,  Miroslava Zváčová - INEX SlovakiaStanislava Mináriková - Bratislavské dobrovoľnícke centrumJozef Trnka a Sofia Strilets - OZ Publikum.sk ( Malý Berlín Trnava )Matúš Maljar - SYTEVLenka Čurillová - ADEL Slovakia,  Juraj Vozár - Združenie mladých Rómov, Patrik Krebs - Divadlo bez domova,  Branislav Kožuch - OZ V.I.A.C.Tomáš Pešek - lektor a koučMartina B. Paulíková -  Združenie Slatinka a Adam Laták - Európsky zbor solidarity.

Jednotlivé aktivity sú komunikované v rámci jednotlivých tematických blokov. Tie sa vzájomne prelínajú a poskytujú divákom špecifickejší obraz o oblastiach fungovania občianskej spoločnosti. Všetkými diskusiami sa prelínajú viaceré spoločné témy a pohľad na ich dôležitosť a rozvoj v rámci podporených aktivít a projektov:

- 1. téma - Dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie a rozvoj komunít: prečo sú dobrovoľnícke programy dôležité, ako prispievajú rozvoju občianskej spoločnosti/rozvoju komunity, čo prinášajú dobrovoľníkom samotným; ako správne realizovať dobrovoľnícke projekty, ako pracovať s dobrovoľníkmi/manažment dobrovoľníkov, dobrovoľník vs. zamestnanec; špecifiká práce s dobrovoľníkmi zo zahraničia; úloha neformálneho vzdelávania v projektoch pre mladých ľudí; komunitný rozmer projektov, napojenie projektových aktivít na miestnu komunít.

- 2. téma - Kultúra: fenomén nezávislých kultúrnych centier, čomu sa venujú, aké programy realizujú; dobrovoľníci v kultúre - majú nejaké špecifiká? (napr. kreativita, flexibilnosť, umelecké cítenie); špecifiká "kultúrnej komunity"; kultúrne aktivity ako nástroj neformálneho vzdelávania a rozvoja pre deti a mladých ľudí.

- 3. téma - Environmentálne iniciatívy: environmentálne výzvy pre Slovensko, téma ekológie a mladí ľudia (záujem/nezáujem); aktuálne výzvy environmentálneho vzdelávania; klimatická kríza a jej reflexia u mladých ľudí (napr. téma klimatickej úzkosti); rozmer prepojenia environmentálnych aktivít na miestnu komunitu pri projektoch; rozvoj občianskeho aktivitzmu.

- 4. téma - Sociálna práca: terénna sociálna práca, poskytovanie sociálnych služieb, nízko prahové centrá; špecifikum dobrovoľníckej práce v prostredí, kde sú celkom prísne pravidlá pre klientov (ale zároveň aj téma partnerského prístupu); otázky supervízie pre dobrovoľníkov/psychologickej starostlivosti o dobrovoľníkov; prepojenie realizovaných aktivít na miestnu komunitu.

- 5. téma - Komunitné projekty: komunitné projekty, fenomén začlenenia dobrovoľníkov do miestnej komunity; kultúrne odlišnosti a ich akceptácia/kultúrne odlišnosti ako prínos; téma znevýhodnených regiónov.

Projekt bude IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže postupne zverejňovať na svojom webe a sociálnych sieťach v priebehu roku 2021.

Fotogaléria z natáčania

Solidfest - rozhovory