O NÁS

O nás


Naša filozofia a hodnoty

Art Society s.r.o. je audiovizuálny producent zaoberajúci sa vlastnou a  objednávkovou audiovizuálnou tvorbou súvisiacou s problematikou:

 •  spoločenskej zodpovednosti,
 • občianskeho aktivizmu,
 • inklúzie,
 • formovania kritického myslenia,
 • scitlivovania spoločnosti na problematiku marginalizovaných, znevýhodnených a zraniteľných komunít
 • stavania mostov medzi rôznymi komunitami spoločnosti
 • zachovávania kultúrneho dedidčstva
 • inovatívneho vzdelávania pomocou audiovizuálnych projektov
 • tvorby pre deti a mládež

Tieto problematiky reflektujeme prostredníctvom audiovizuálnych mediálnych formátov, spotov, kampaní, videoklipov, dokumentárnych a hraných filmov a ďalších audiovizuálnych projektov.  

Na realizácii audiovizuálnych projektov aktívne spolupracujeme s neziskovým sektorom, s inštitúciami, s televíznymi vysielateľmi a s webovými mediálnymi platformami.


Výpis z Obchodného registra


Predmety činnosti:

 1. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 2. Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
 3. Fotografické služby
 4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 6. Vydavateľská činnosť
 7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 10. Prenájom hnuteľných vecí
 11. Kozmetické služby
 12. Pánske, dámske a detské kaderníctvo
 13. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
 14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)