ROMALE


ROMALE

autorský projekt Art Society s.r.o.

nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku 

očami rómskych novinárov a aktivistov

Rómske komunity žijú internetom a na internete, sociálne siete sú ich druhým domovom, druhou rodinou. Kto nie je na internete, nie je. Pružne sitáciu využili rómske pseudomédia a preudonovinári. Uľahčuje im to cenová dostupnosť multifunkčných technologických zariadení. Rómska žurnalistika vďaka nim dostáva na frak. Znižujú jej úroveň na úplné dno, majorita sa na ich výstupoch zabáva, Rómovia jej vplyvom žijú bulvárom, hádkami, konšpiráciami a ich kultúrna úroveň závratne klesá. Tento negatívny stav treba urýchlene zastaviť.

Profesionálni rómski žurnalisti a rómski aktivisti v oblasti masmédií musia konečne prebrať svoj diel zodpovednosti. K Rómom sa musia začať prihovárať študovaní, kultivovaní, rozhladení a vnímaví rómski novinári a aktivisti, ktorí budú vedieť osloviť Róma zo segregovaného prostredia rovnako efektívne, ako percipienta z majority. Náš projekt je pravou lastovičkou v tomto snažení.

Projekt vznikol s prioritným zámerom tvorby kvalitného obsahu pre elektronické médiá a internet. Chceme ukázať, že rómske internetové obsahy pripravované Rómami a Rómkami sa dajú robiť aj inak, lepšie, invenčnejšie, kultúrnejšie a hlavne profesionálnejše, ako sme toho na internete svedkami dnes. Cieľom projektu je otvoriť, uchopiť a dôkladne prediskutovať nadčasové aj aktuálne témy týkajúce sa života rómskych komunít na Slovensku.

Našou ambíciou je v mesačnej periodicite priniesť profesionálny televízny audiovizuálny formát talkshow s výhodou priamej diváckej internetovej interaktivity do webového priestoru a na sociálne siete, kde práve rómska komunita veľmi aktívne žije a komunikuje. Témy spracujeme aj v audio podobe ako podcasty a v textovej podobe ako články.

Našim cieľom je všetky tri druhy produktov projektu - spolu 27 mediálnych výstupov - 9 talkshow, 9 podcastov a 9 článkov, poskytnúť na bezplatné zdieľanie všetkým druhom médií, predovšetkým však väčšinovým médiam. Našim zámerom je, aby sa o rómskych témach hovorilo v celej spoločnosti.

Nezanedbateľnou je pre nás totiž prezentácia kvalitnej rómskej publicistiky a jej tém nielen smerom k rómskej komunite, ale aj k majoritnej spoločnosti a kreovanie silných rómskych novinárskych osobností, schopných rómsku komunitu dôstojne reprezentovať vo väčšinových médiach.

Internet prináša pre masmédiá nové možnosti, ale aj výzvy. Spojenie textu, zvuku, audiovízie a interaktivity internetu prináša trend spájania všetkých predchádzajúcich typov tzv. klasických médií - tlače, rozhlasu a televízie na webe. Sme presvedčení, že tieto jedinečné a efektívne nové internetové formáty dokážu nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku otvoriť oveľa plastickejšie a efektívnejšie, ako tomu bolo doposiaľ.

Viac o projekte na samostatnej stránke projektu ROMALE - tu.


Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

Realizované v spolupráci so Zdieľanie o.z, Fluidum Film, nezávislý producent a BAMBA SPHERE s.r.o.