MEGAZÍN

COVID-19 plne poukázal na absenciu dostupných komunikačných a informačných kanálov pre mládež v čase prerušenia prezenčnej formy vzdelávania. Pandémia identifikovala cieľové skupiny, na ktoré nie sú dostupné infokanály. Ide najmä o nedostupnosť mladých ľudí zo zraniteľných skupín (tínedžerov a NEET-ov) k vzdelávaniu, rozvoju, informáciám, efektívnemu využívaniu voľného času v prirodzenom a domácom prostredí.

Existujúce médiá len pomaly a nevýrazne upravovali svoje formáty tak, aby dokázali flexibilne reagovať na potreby mládeže, ktorá sa ocitla v izolácii, bez dostupnosti k príležitostiam na rozvoj, vzdelávanie, informovanosť.

Problematickým sa ukázala nedostupnosť k vzdelávacím online nástrojom a slabá orientácia v online priestore. Na druhej strane sa ukázalo, že dostupným a známym komunikačným nástrojom pre všetky zraniteľné skupiny je facebook.

Tieto problémy vytvorili priestor pre hľadanie inovatívnych riešení, ktoré dokážu z krátkodobého hľadiska podporiť motiváciu využiť svoj čas sledovaním kanála, ktorý je citlivý k ich záujmom, potrebám, vedený ľuďmi (moderátormi, masérmi, reportérmi) z "ich" prostredia.

Preto sa IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, v očakávaní druhej vlny korona-krízy,  začiatkom leta 2020 rozhodla vytvoriť online informačno-komunikačný kanál formou internetového vysielania pre mládež vo veku 11 - 17 rokov určený predovšetkým pre mládež z marginalizovaných rómskych komunít. 

Hlavnou úlohou tohto internetového magazínu je prinášať v pravidelných blokoch - rubrikách  kombináciu hudby, tanca, zaujímavých rozhovorov, interaktívnych výziev, krátky informačný servis, live style dostupný chudobnejším komunitám, psychologickú podporu, informácie o dobrovoľníckych aktivitách  a edukačné formáty venované životu mladých z rómskych komunít.

Sme hrdí, že sme pri tomto projekte mohli stáť realizačne, s moderátorkou Teri Čikoš sme pripravili celkom cca 100 videoblokov - rubrík a tešíme sa, že budú postupne, každý týždeň, zverejňované už od začiatku roku 2021 na webe, sociálnych sieťach a YouTube kanáloch IUVENTY. 

V jednotlivých blogoch Vám postupne so zverejňovaním IUVENTY zazdieľame všetky videá projektu. Zatiaľ si pozrite video ochutnávku - behind the scene mladej rómskej reportérky Michelle Kubištovej a filmára Juraja Sugara o tom, ako sa Megazín v lete 2020 natáčal...

MEGAZIN podľa rubrík:

INFOSERVIS

02.01.2021

Mária Kapustová predstavuje Iuventu, činnosť Národnej agentúry programu EÚ Erazmus+ a Európskeho zboru solidarity, ich aktivity a možnosti zapojenia sa mladých.

MUZIČKA

02.01.2021

Teri Čikoš privíta v štúdiu mladého rómskeho hudobného hosťa, s ktorým preberie čo má rád, jeho hudobné úspechy či plány do budúcnosti a na záver si pustíme jeho videoklip.

Desať slov

02.01.2021

Pozvanie Teri Čikoš prijímajú dobrovoľníci z celého sveta, ktorí momentálne pôsobia na Slovensku a hovoria o živote mladých v ich krajine. Dokrútky z ich dobrovoľníckej činnosti na Slovensku pripravuje Adam Laták. Na záver rubriky vytvárame slovník 10 slov mládežníckych dobrovoľníkov v rôznych jazykoch a nárečiach sveta.

EASY ŠPORT

02.01.2021

Boxerista Viliam Tanko presviedča, že cvičiť možno skutočne kdekoľvek a bez náročných strojov, či pomôcok...

PREMENA

02.01.2021

Stylistka Nikola Mitrášová a kaderník a vizážista Marek Kačica s tímom za jeden deň premenia diváčku zo zraniteľných skupín na nepoznanie. Súčasťou rubriky je aj vsuvka Vedeli ste, že... so zaujímavými informáciami, ktoré pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

ANKETA

02.01.2021

Názory mladých divákov na rôzne témy. Pripravuje reportérka Michelle Kubištová.

HLAS MLADÝCH

02.01.2021

Jedna kvapka more nerobí. Len spolu môžeme niečo zmeniť. Pridajte sa k hlasom mladých, ktorí chcú zmeniť kvalitu života mladých na Slovensku. Moderuje Teri Čikoš.

PRÍBEH

02.01.2021

V tejto rubrike divákom predstavujeme pozitívne a motivačné príbehy mladých Rómov a Rómiek a ich aktivity. S hosťami sa zhovára Teri Čikoš.

PORADA

02.01.2021

Psychologická poradňa magazínu, kam diváci s dôverou píšu o svojich problémoch, t.j. chodia po radu a ich rovesníci zo štúdia vo veku 12 - 25 rokov sa im snažia poradiť, aby nakoniec problém vzali do svojich rúk renomovaní klinickí psychológovia... Rubrika je pripravovaná v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie....

KROK PO KROKU

02.01.2021

Tanečníci Natália Kubičková a Ľuboš Forro vás cez príbehy naučia krok po kroku tancovať rôzne tance. Budete prekvapení, že to vôbec nie je ťažké...

JUNIORI

02.01.2021

Rómski Juniori vo veku 10 až 13 rokov filozofujú spolu s moderátorkou Teri Čikoš na rôzne vážne témy, ktoré žijeme.