MEGAZÍN

Realizované 
pre IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
v spolupráci so Zdieľanie o.z, Fluidum Film, nezávislý producent a BAMBA SPHERE s.r.o.

COVID-19 plne poukázal na absenciu dostupných komunikačných a informačných kanálov pre mládež v čase prerušenia prezenčnej formy vzdelávania. Pandémia identifikovala cieľové skupiny, na ktoré nie sú dostupné infokanály. Ide najmä o nedostupnosť mladých ľudí zo zraniteľných skupín (tínedžerov a NEET-ov) k vzdelávaniu, rozvoju, informáciám, efektívnemu využívaniu voľného času v prirodzenom a domácom prostredí.

Existujúce médiá len pomaly a nevýrazne upravovali svoje formáty tak, aby dokázali flexibilne reagovať na potreby mládeže, ktorá sa ocitla v izolácii, bez dostupnosti k príležitostiam na rozvoj, vzdelávanie, informovanosť.

Problematickým sa ukázala nedostupnosť k vzdelávacím online nástrojom a slabá orientácia v online priestore. Na druhej strane sa ukázalo, že dostupným a známym komunikačným nástrojom pre všetky zraniteľné skupiny je facebook.

Tieto problémy vytvorili priestor pre hľadanie inovatívnych riešení, ktoré dokážu z krátkodobého hľadiska podporiť motiváciu využiť svoj čas sledovaním kanála, ktorý je citlivý k ich záujmom, potrebám, vedený ľuďmi (moderátormi, masérmi, reportérmi) z "ich" prostredia.

Preto sa IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychlógie a patopsychlógie, v očakávaní druhej vlny korona-krízy,  začiatkom leta 2020 rozhodli vytvoriť online informačno-komunikačný kanál formou internetového vysielania pre mládež  z marginalizovaných rómskych komunít. 

Hlavnou úlohou tohto internetového magazínu je prinášať v pravidelných blokoch - rubrikách kombináciu hudby, tanca, zaujímavých rozhovorov, interaktívnych výziev, krátky informačný servis, live style dostupný chudobnejším komunitám, psychologickú podporu, informácie o dobrovoľníckych aktivitách a edukačné formáty venované životu mladých z rómskych komunít.

Sme hrdí, že sme pri tomto projekte mohli stáť realizačne a s moderátorkou Teri Čikoš a s psychologičkou Natáliou Kubičkovou, ktorá sa ujala moderovania psychologickej poradne  Porady sme pripravili celkom cca 100 videoblokov a tešíme sa, že sú postupne každý týždeň zverejňované od začiatku roku 2021 dodnes na webe, na sociálnych sieťach a na YouTube kanáloch IUVENTY.

V jednotlivých blogoch Vám postupne so zverejňovaním IUVENTY zazdieľame všetky videá projektu. Zatiaľ si pozrite video ochutnávku - behind the scene mladej rómskej reportérky Michelle Kubištovej a filmára Juraja Sugara o tom, ako sa Megazín v lete 2020 natáčal...

Náročný casting na moderátora, alebo moderátorku vyhrala Teri Čikoš. Viac o tejto talentovanej speváčke, herečke a moderátorke sa dozviete v nasledujúcom videu...


MEGAZIN podľa rubrík:

INFOSERVIS

02.01.2021

Mária Kapustová predstavuje Iuventu, činnosť Národnej agentúry programu EÚ Erazmus+ a Európskeho zboru solidarity, ich aktivity a možnosti zapojenia sa mladých.

MUZIČKA

02.01.2021

Teri Čikoš privíta v štúdiu mladého rómskeho hudobného hosťa, s ktorým preberie čo má rád, jeho hudobné úspechy či plány do budúcnosti a na záver si pustíme jeho videoklip. Jednotlivé rozhovory nájdete tu.

Desať slov

02.01.2021

Pozvanie Teri Čikoš prijímajú dobrovoľníci z celého sveta, ktorí momentálne pôsobia na Slovensku a hovoria o živote mladých v ich krajine. Dokrútky z ich dobrovoľníckej činnosti na Slovensku pripravuje Adam Laták. Na záver rubriky vytvárame slovník 10 slov mládežníckych dobrovoľníkov v rôznych jazykoch a nárečiach sveta. Jednotlivé rozhovory...

PREMENA

02.01.2021

Stylistka Nikola Mitrášová a kaderník a vizážista Marek Kačica s tímom za jeden deň premenia diváčku zo zraniteľných skupín na nepoznanie. Súčasťou rubriky je aj vsuvka Vedeli ste, že... so zaujímavými informáciami, ktoré pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Jednotlivé premeny nájdete tu.

HLAS MLADÝCH

02.01.2021

Jedna kvapka more nerobí. Len spolu môžeme niečo zmeniť. Pridajte sa k hlasom mladých, ktorí chcú zmeniť kvalitu života mladých Rómov a Rómiek na Slovensku. Moderuje Teri Čikoš. Jednotlivé rozhovory nájdete tu.

PORADA

02.01.2021

Psychologická poradňa magazínu, kam diváci s dôverou píšu o svojich problémoch, t.j. chodia po radu a ich rovesníci zo štúdia vo veku 12 - 25 rokov sa im snažia poradiť, aby nakoniec problém vzali do svojich rúk renomovaní klinickí psychológovia... Rubrika je pripravovaná v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie....

Rómski Juniori vo veku 10 až 13 rokov filozofujú spolu s moderátorkou Teri Čikoš na rôzne vážne témy, ktoré žijeme. Následne si v ANKETE môžete pozrieť, aké názory majú na danú tému rómski mládežníci. ANKETY pripravuje reportérka Michelle Kubištová. Jednotlivé časti nájdete tu.