KAMPANE A SPOTY

V spolupráci s Od emócií k poznaniu - EDUMA n.o. sme pripravili tieto spoty zo stretnutí mladých, ktorí hľadali odpovede nato, aká je kvalita života mladých ľudí postihnutých generačnou chudobou, mladých ľudí žijúcich mimo biologickej rodiny, mladých ľudí s etnickou prekážkou alebo zdravotným znevýhodnením. Vybraní mladí ľudia odprezentujú...

V spolupráci s GLAFKA s.r.o. z Českej republiky sme pripravili videokampaň k projektu "Take a digital break", ktorý sa zameriava na problémy nadmerného využívania internetu. Projektje zacielený na mladých ľudí od 17 do 25 rokov, ktorí často bojujú so závislosťou na mobilných zariadeniach s priamym pripojením do virtuálneho sveta. Cieľom...

Na Slovensku žije podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019 viac ako 440-tisíc Rómov. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v máji 2011 sa však k rómskej národnosti prihlásilo iba 105-tisíc obyvateľov Slovenska.