Dobrovoľní rómski poradcovia

02.01.2021

Sú mladí, vzdelaní a dobrovoľne pomáhajú. Predstavujeme vám dobrovoľných rómskych poradcov, ktorí v rámci projektu Vnímaví pre zraniteľných odovzdávajú svoje skúsenosti profesionálnym a náhradným rodinám s rómskymi deťmi. Viac na www.dobrovolniporadcovia.

Profesionálni a náhradní rodičia - sú tu a žijú medzi nami. Všetci v našom videu majú niečo spoločné. Rozhodli sa vychovávať a starať sa o rómske dieťa. Aj napriek zdanlivým prekážkam a možnej diskriminácii, ktorej rómske deti z detských domovov alebo z prostredia chudoby neraz čelia v nerómskom prostredí. Už na to však nie sú sami. Pomáhajú im dobrovoľní rómski poradcovia. www.dobrovolniporadcovia.sk www.eduma.sk