INFOSERVIS

02.01.2021

Mária Kapustová predstavuje Iuventu, činnosť Národnej agentúry programu EÚ Erazmus+ a Európskeho zboru solidarity, ich aktivity a možnosti zapojenia sa mladých.

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže - predstavenie