Kvalita života mladých ľudí na Slovensku

02.01.2021

V spolupráci s Od emócií k poznaniu - EDUMA n.o. sme pripravili tieto spoty zo stretnutí mladých, ktorí hľadali odpovede nato, aká je kvalita života mladých ľudí postihnutých generačnou chudobou, mladých ľudí žijúcich mimo biologickej rodiny, mladých ľudí s etnickou prekážkou alebo zdravotným znevýhodnením. Vybraní mladí ľudia odprezentujú výstupy zo stretnutí a sociologického štatistického dotazníkového zisťovania pri okrúhlych stoloch politikom a štátnym inštitúciam pripravujúcim politiky práce a starostlivosti o mládež.