PORADA

02.01.2021

Psychologická poradňa magazínu, kam diváci s dôverou píšu o svojich problémoch, t.j. chodia po radu  a ich rovesníci zo štúdia vo veku 12 - 25 rokov sa im snažia poradiť, aby nakoniec problém vzali do svojich rúk renomovaní klinickí psychológovia... Rubrika je pripravovaná v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Rubriku moderuje Natália Kubičková, študentka psychológie. Porady nájdete nájdete tu.