Posunkuj HRAvo

02.01.2021

bezplatná mobilná aplikácia posunkového jazyka 

V spolupráci s občianskym združením Infosluch sme mali tú česť stáť pri príprave rozširovania slovnej zásoby  prvej mobilnej aplikácie  posunkového jazyka na Slovensku - audiovizuálne záznamy a strih posunkov do aplikácie.

  Cieľom mobilnej aplikácie je uľahčiť rodičom detí s poruchou sluchu komunikáciu s ich deťmi vo veku do šesť rokov. Aplikáciu však môžu využiť aj starí rodičia, študenti, odborníci a širšia verejnosť, ktorí sa dostávajú do kontaktu s nepočujúcimi a chcú sa s nimi dorozumieť. Posunkuj HRAvo je prvá aplikácia svojho druhu na Slovensku. Obsahuje slovník s viac ako 800 posunkami a stále sa rozširuje. V aplikácii možno slová, slovné spojenia a vety  vyhľadávať podľa písmen v abecede. Preposunkovala ich učiteľka a tlmočníčka posunkového jazyka Agáta Černáková. Výhodou aplikácie je, že všetky videá s posunkami sa dajú stiahnuť priamo do mobilu a tak sa dá k posunkom dostať kedykoľvek bez nutnosti pripojiť sa k internetu. 

Vznik aplikácie iniciovala terénna špeciálna pedagogička Silvia Hovorková z občianskeho združenia Infosluch, ktorá ju aj zrealizovala a cez o.z. Infosluch aj vydala.

Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť z webovej stránky www.infosluch.sk. Je voľne dostupná aj v Google Store, momentálne len pre Androidy. Stoja za ňou programátori z firmy Bel Air, ktorí ju vyvíjali a testovali takmer rok.