Sčítanie obyvateľstva - hľadanie rómskej identity

02.01.2021

Na Slovensku žije podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019 viac ako 440-tisíc Rómov. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v máji 2011 sa však k rómskej národnosti prihlásilo iba 105-tisíc obyvateľov Slovenska. 

Otázka identity je pre Rómov často nejasná. Môže byť človek Róm a zároveň aj Slovák alebo Maďar? Aké je to byť Róm na Slovensku? Tieto otázky si budú pravdepodobne klásť mnohí Rómovia, ktorí budú uvažovať nad tým, čo vypíšu do kolónky "národnosť" pri sčítaní obyvateľstva vo februári 2021.

Nedostatok identity spôsobuje oslabenie osobnej úcty, komplexy menejcennosti, pochybovanie o sebe, neschopnosť stavať si pred seba reálne ideály a dosahovať ich. Všetky tieto problémy sa potom prenášajú do vzťahu s inými ľuďmi a spôsobujú ešte väčšie krízy identity.

Ak by sa viacerí Rómovia pri Sčítaní obyvateľov začali hlásiť k rómskej národnosti, malo by to aj viaceré praktické pozitívne dopady pre rómsku komunitu. Napríklad viac peňazí zo štátneho rozpočtu a viac podpory pre riešenie problémov ako sú nezamestnanosť Rómov, podpora kultúry, národnostného vysielania a pod.

V EDUME, n.o. sa pustili do projektu s názvom Rómovia ako súčasť Slovenska, ktorého cieľom je podporiť postupné formovanie a budovanie identity ako základného kameňa sebaúcty.

Za týmto účelom vytvorili dotazník, ktorý zisťuje, ako Rómovia vnímajú svoju identitu, svoje Rómstvo, čo ich motivuje, aby sa hlásili k rómskej identite a čo ich naopak odrádza.

V rámci projektu zrealizujú aj päť online live-streamových diskusií pre mladých Rómov.

Spoločnosť Art Society s.r.o. sa rozhodla bezplatne podporiť tieto aktivity prípravou krátkych videí, ktoré Rómom a Rómkam sprostretkujú aktuálne informácie o sčítaní obyvateľstva 2021: online sčítanie a možnosť uviesť až  2 národnosti.