TAKE A DIGITAL BREAK

02.01.2021

V spolupráci s GLAFKA s.r.o. z Českej republiky sme pripravili videokampaň k projektu "Take a digital break", ktorý sa zameriava na problémy nadmerného využívania internetu. Projektje zacielený na mladých ľudí od 17 do 25 rokov, ktorí často bojujú so závislosťou na mobilných zariadeniach s priamym pripojením do virtuálneho sveta. Cieľom je propagácia metód vedúcich k vytvoreniu vyváženého života mladých pre pracovníkov s mládežou, aby im boli poskytnuté nástroje, ktoré umožňujú zapojenie mladých do rôznych aktivít bez využívania virtuálneho priestoru.  

Click here to edit...