Vnímaví pre zraniteľných

02.01.2021

Vnímaví pre zraniteľných je 11-dielny cyklus krátkometrážnych dokumentárnych portrétov mladých Rómov a Rómiek, ktorí pomáhajú budovať rómsku identitu u rómskych detí vychovávaných v nerómskych náhradných rodinách a v detských domovoch. Je realizovaný  v spolupráci so Zdieľanie o.z. a EDUMA n.o.

V slovenských detských domovoch vyrastá veľa rómskych detí. Až 60% z nich sa stane súčasťou adoptívnej, alebo profesionálnej náhradnej rodiny. Tieto deti sa však v nerómskom prostredí často stretávajú s nepochopením a s potláčaním svojho rómskeho ja. Ich nerómski rodičia nie sú pripravení čeliť predsudkom, stereotypom a diskriminácii, ktorej sú ich rómske deti vystavené, nepoznajú rómsku kultúru a históriu a nevedia v nich dostatočne budovať ich rómsku identitu a hrdosť.

Do tejto situácie v rámci projektu Vnímaví pre zraniteľných vstupujú mladí Rómovia a Rómky z rôznych regiónov Slovenska. Prešli si mnohými úskaliami a prekážkami, zažili, aké je byť pre svoju etnicitu nechcení, nepochopení, odmietnutí. Naučili sa s tým pracovať, prijali svoje Rómstvo a sú naň hrdí a možno aj vďaka tomu sa stali plnohodnotnou a všade akceptovanou súčasťou slovenskej spoločnosti.

Dnes cez svoj životný príbeh zdieľajú svoje skúsenosti rómskym deťom žijúcim v nerómskych rodinách a pomáhajú tak aj ich nerómskym rodičom porozumieť kultúrnym a etnickým odlišnostiam ich detí a sprístupňujú im rómsku kultúru, aby aj oni mohli svoje rómske deti motivovať k nájdeniu ich rómskej identity. Pre tieto deti sú totiž mnohrát jedinými Rómami, ktorých poznajú. Sú pre nich vzorom a motiváciou. Filmy o nich sú nástrojom, ako hľadanie identity týchto rómskych detí verejne podporiť.

Ako motivačné sú filmy z cyklu Vnímaví pre zraniteľných dôležité aj deti a mládež žijúce v rómskych komunitách, pretože príbehy mladých z našich filmov sú dôkazom, že svoj život ide meniť a mať jeho kvalitu pevne v rukách.

Filmy sú určené aj pre nerómskeho diváka ako zážitkovo silný prostriedok na stieranie predsudov a strereotypov a na hodnotové a názorové zmeny väčšinovej spoločnosti.

Kompletné cyklus dokončenie projektu: marec 2021.


Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.


TOMÁŠ